Thành phố Thủ Đức thành lập sẽ đóng góp 7% GDP của cả nước 2021

Sau khi thành lập, thành phố Thủ Đức sẽ đóng góp khoảng 30% GRDP (tổng thu nhập quốc dân) của TP.HCM và chiếm khoảng 7% GDP của cả nước.

Thành phố Thủ Đức theo quy hoạch của Sasaki Associates Inc gồm 6 trung tâm quan trọng, UBND TPHCM

Thành phố Thủ Đức theo quy hoạch của Sasaki Associates Inc gồm 6 trung tâm quan trọng, UBND TPHCM

Thành phố Thủ Đức sẽ đóng góp 7% GDP của cả nước sau khi thành lập

Dự kiến, sau khi thành lập thành phố Thủ Đức sẽ đóng góp khoảng 30% GRDP của T.PHCM và chiếm khoảng 7% GDP cả nước.

Thông tin trên được Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong phát biểu tại hội nghị Đề án mô hình chính quyền đô thị tại TP HCM.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định, thành phố Thủ Đức sẽ đóng vai trò trung tâm, triển khai các mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật, thương mại khép kín; liên kết nghiên cứu khoa học kỹ thuật, công nghệ với ứng dụng phát triển sản phẩm thương mại hoá.

Đồng thời, đây còn là “hạt nhân” thúc đẩy kinh tế TP.HCM và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tăng trưởng bền vững trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Khu vực này được kỳ vọng góp phần thiết lập chuỗi giá trị gia tăng trên nền tảng công nghệ cao, hạ tầng kỹ thuật và xã hội hiện đại theo chuẩn quốc tế, hỗ trợ tài chính hiệu quả cho doanh nghiệp, là đòn bẩy và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Dự kiến, sau khi thành lập thành phố Thủ Đức sẽ đóng góp khoảng 30% GRDP của T.PHCM và chiếm khoảng 7% GDP cả nước.

Đối với Đề án thành lập thành phố Thủ Đức thuộc TP.HCM trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của Quận 2, Quận 9 và Quận Thủ Đức, tổng cộng 36 phường, tên gọi của đơn vị hành chính mới là thành phố Thủ Đức. Dân số của thành phố Thủ Đức khoảng trên 1 triệu người và số đơn vị hành chính cấp xã là 34 phường, giảm 2 phường.