Tập đoàn LDG thông báo : từ ngày 4/10/2021 chính thức hoạt động lại bình thường..

Từ ngày 04/10/2021, Công ty CP đầu tư LDG (LDG Investment) chính thức hoạt động lại bình thường theo tinh thần chỉ thị 18 của UBND TP.HCM. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành y tế và trong điều kiện cho phép của cơ quan chức năng, LDG Investment xin thông báo đến quý khách hàng, đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên các nội dung sau:

LDG SKY - LDG Investment thông mới