Cắt giảm được 99% chi phí bán hàng, Công ty LDG Investment báo lãi quý 3 gấp 3 lần cùng kỳ

Do kết quả kinh doanh không khả quan trong nửa đầu năm, luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần LDG đạt 251,5 tỷ, giảm 79%. Nhờ tiết giảm được chi phí bán hàng trong quý 3 nên lãi ròng ghi nhận 31,7 tỷ đồng, tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ.

CTCP Đầu tư LDG (LDG) đã công bố kết quả kinh doanh quý 3/2021 với doanh thu thuần giảm sâu 83%, xuống còn 124,2 tỷ đồng. Chi phí giá vốn giảm sâu hơn ở mức 90% nên lợi nhuận gộp giảm 60% xuống còn 68 tỷ đồng.

Trong khi chi phí tài chính tăng đột biến từ 28 triệu đồng lên hơn 1,7 tỷ đồng thì chi phí tài chính cũng tăng cao gấp hơn 2 lần lên mức 9,7 tỷ đồng.

Đáng chú ý trong kỳ chi phí bán hàng giảm sâu đến 99%, từ mức hơn 135 tỷ đồng xuống mức 1,4 tỷ đồng, chủ yếu là trong quý 3 năm nay công ty tiết giảm được chi phí dịch vụ mua ngoài (quý 3/2020 ghi nhận 121,4 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm nay chỉ ghi nhận 153 triệu đồng).

Khấu trừ các khoản chi phí thuế, LDG báo lãi ròng 30,7 tỷ đồng, tăng cao gấp 3 lần so với quý 3/2020.

Cắt giảm được 99% chi phí bán hàng, Đầu tư LDG báo lãi quý 3 gấp 3 lần cùng kỳ.

Do kết quả kinh doanh không khả quan trong nửa đầu năm, luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần Công ty đạt 251,5 tỷ, giảm 79%. Nhờ tiết giảm được chi phí bán hàng trong quý 3 nên lãi ròng ghi nhận 31,7 tỷ đồng, tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ.

Theo đó, năm 2021 LDG đặt kế hoạch 1.574 tỷ đồng doanh thu thuần (tăng 13%) và 301 tỷ đồng lãi sau thuế (gấp 23 lần năm trước). Dù có khoản lợi nhuận quý 3 tăng cao so với cùng kỳ song LDG chỉ mới thực hiện được 16% chỉ tiêu doanh thu và 10,5% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tính đến ngày 30/9/2021, tổng tài sản của LDG đạt hơn 6.737 tỷ đồng, tăng gần 1.206 tỷ đồng (tương ứng 21,8%) so với đầu năm. Nợ phải trả tăng mạnh hơn 48% lên 3.602 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay dài hạn tăng đột biến từ mức chỉ 552 triệu đồng lên 311 tỷ đồng, dư nợ vay ngắn hạn cũng tăng 7% lên hơn 628 tỷ đồng.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch sáng ngày 27/10, cổ phiếu LDG dừng tại mức 9.230 đồng/cp, tăng 61% trong vòng 3 tháng.

Cắt giảm được 99% chi phí bán hàng, Đầu tư LDG báo lãi quý 3 gấp 3 lần cùng kỳ.

Nguồn : CafeF